Browse By

Panel (Zlo)upotreba Interneta #NetBot

botovi

Popularnost Tvitera i društvenih mreža, porasla je od kada i tradicionalni mediji obraćaju pažnju na njih kao na izvor informacija ili merenje pulsa javnog mnjenja. Na taj način, konverzacije koje se vode na jednom javnom online prostoru, dobijaju još veću publiku kada se prenesu u tradicionalne medije.

Zato su mreže postale mesta na kojima se vode bitne društvene ili političke rasprave, budući da dozvoljavaju neograničneno učešće i pristup svih zainteresovanih učesnika za temu. Iako neke rasprave mogu da deluju banalno i nebitno, neke zaista mogu da imaju značaja za šire društvo (pritisak sa mreža na donošenje Zoinog zakona #zoinzakon, ili pritisak da se ubrza istraga pogibije mladića na Brankovom mostu #zaLuku…)

Porastom popularnosti, međutim, dolazi na svetlo i tamna strana društvenih mreža.

Mreže je moguće zloupotrebiti. Spam je jedan od načina. Lažno predstavljanje drugi. Širenje teorije zavere, n-ti.

Kada posmatramo Tviter, na njemu pronalazimo poseban vid zloupotrebe, takozvani politički astroturfing, odnosno, botove, kako je spontano nazvana ova pojava kod nas, anonimne ili zvanične naloge koji u nečije ime i za nečiji interes koriste svoje prisustvo na mreži, sa zadatkom. Zadatak političkog astroturfera je uvek kreiranje određenog mišljenja, utiska o nečemu, podizanja ili spuštanja nečije reputacije, ali uvek i u svakom slučaju, imitiranje “glasa naroda”. Politički astroturfing, koji na prvi pogled treba da izgleda kao spontano izražavanje mišljenja i grupisanje oko njega, nije običan spam, nije obična anonimnost, već ga se mora posmatrati kroz specifičan dominantan kontekst ove mreže, sa potencijalno većim posledicama. Posledice mogu da se odraze na jednu grupu, na društvo u celini, ili na pojedinca.

Na panelu (Zlo)upotreba interneta, razgovaramo o tome: da li i kako se mreže (zlo)upotrebljavaju na našem digitalnom prostoru.

Teme za razgovor su:

  • Botovi kao anonimni zastupnici određene ideologije, politike, kompanije, proizvoda, usluge, „učenja“ raznih vrsta (astroturfing)
  • Anonimnost Vs. Javnost; slobode, prava i ograničenja, uticaj na konverzaciju i kreiranje javnog mnjenja
  • Zagovaranje, teorije zavere na mrežama
  • Targetiranje žrtve, i žrtva u okolnosti napada

Učesnici panela:

Panel moderira Suzana Trninić, @SuzanaTrninic

Mesto: Medija centar, Beograd
Vreme: utorak, 24. februar 2015. od 11:00 do 13:00

Panel će biti strimovan na kanalu Medija centra, a hashtag događaja je #NetBot

***

Terminološka pojašnjenja

Bot: automatizovan, kompjuterski nalog, koji izbacuje spam na mrežu, u vidu nekog linka, ili neke izjave. Ne komunicira sa drugima, jer je mašina, nema prijatelje i nema pratioce, ali ima ogroman broj tvitova. Na domaćoj mreži postoji izvestan broj “news botova”, tviter robota koji tvituju vesti sa newsfeeda drugih medijskih portala.

Astroturfer: živa osoba iza lažnog naloga, ili osoba koja prividno koristi personalizovani nalog, ili jedna osoba koja vodi više maskiranih naloga, u cilju promocije i zastupanja interesa svog sponzora, tj. naručioca. Astroturfer svoj zadatak krije, i svoju aktivnost pokušava da predstavi kao svoj lični stav, a ne ulogu ili posao. Zadatak astroturfira je da stvori sliku javnog mnjenja koja ide u prilog poslodavcu koji ga je angažovao za te poslove.

Anonimni nalog: nije svaki anonimni nalog bot ili astroturfer. Korisnici mreža imaju pravo na anonimnost i onda kada je koriste u svoje ime. Sve dok nisu angažovani od strane trećeg lica da na određeni način i sa određenim zadatkom koriste svoju anonimnost, oni nisu astroturferi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *