Browse By

Panel o slobodi govora (prvi princip Deklaracije)

Prvi, od pet principa Deklaracije o internet slobodama, sloboda govora, bio je tema panela održanog u Medija centru 8. jula.

Na ovu temu razgovorali su predstavnici iz medijske sfere Jovana Gligorijević @Jovanana, novinarka Vremena, Vukašin Obradović @V_Obradovic, predsednik NUNS-a, kao i blogeri Marko Selaković @Ljutomir, Milan Kamponeski @AmitzDulniker i Nikola Jovanović @PeckoPivo.

panelisti

Preuzeto sa Tvitera. (Foto: Damir Jelisavčić @i3nogud)

Glavni cilj panela bio je rasprava o prvom principu Deklaracije i definisanje njegove suštine i obuhvatnosti. Zaključak panelista je da bi princip bio obuhvatan ukoliko bi se unelo pojašnjenje da je sloboda govora ograničena pravom drugih na slobodu, te da uz odredbu “ne uklanjamo tuđ sadržaj” treba dodati “sve dok je on u skladu sa zakonom”. Pimedbe je dao Marko Selaković i dopunio Milan Kamponeski.

Jovana Gligorijevic

Jovana Gligorijević (Foto: Medija centar)

 

Jovana Gligorijević je pomenula da je zbunjuće postojanje ovakve Deklaracije nakon što je Share fondacija predstavila Deklaraciju o poštovanju internet sloboda u političkoj komunikaciji, koju je u februaru potpisalo nekoliko stotina predstavnika medija, nevladinih organizacija i pojedinaca. Pojašnjeno je da je prva nastala u vreme izbora kao saglasnost o komunikaciji na Internetu u uslovima političke komunikacije, te da Deklaracija o internet slobodama predstavlja univerzalnu saglasnost za univerzalno korišćenje Interneta.

Nakon primedbi koje su izrežen, prvi princip bi sada mogao da glasi:

Sloboda govora: Ne cenzurišemo Internet. Ne blokiramo sajtove i ne uklanjamo tuđ sadržaj sve dok je u skladu sa zakonom, ne kažnjavamo i ne zastrašujemo one koji na Internetu izražavaju svoje mišljenje sve dok ne ugrožavaju prava i slobode drugih. Ne obeshrabrujemo one koji postavljaju pitanja, iznose stav, kritikuju, služe se satirom i humorom u komunikaciji.

vukasin-amitz-selakovic

Vukašin Obradović, Milan Kamponeski i Marko Selaković (Foto: Medija centar)

Tokom diskusije, učesnici su naglasili razliku između cenzure s jedne strane, u smislu postojanja definisanog mehanizma upravljanja plasiranjem informacija, koji kao takav ne postoji u Srbiji, i mehanizama pritisaka, zastrašivanja, ekonomskih ucena i politike medija, s druge strane. Pomenuto je i da je stvorena atmosfera da je kritika nedobrodošla, a da su kritičari stalno kritikovani od strane vlasti.

O poimanju kritike u medijima i na mrežama je govorila i Jovana Gligorijević. Ona je rekla da je kritika vlasti normalna i potrebna svakom društvu, a da se kod nas uvrežilo mišljenje da je kritikovanje nešto loše.

Učesnicima panela smeta i politizacija svakog kritičkog razmišljanja ili društvenog angažmana građana, a Milan Kamponeski, na poziv da prokomentariše glasine  sa društvenih mreža da on, kao uticajan bloger, čak prima i novac da “razvodni problem cenzure”, odbacio to “kao gluposti” i rekao da je ovom društvu hitno potreban zdrav razum. Njegovo decidno mišljenje je da cenzure u Srbiji nema i da se može govoriti samo o pojedinačnim ispadima.

nikola jovanovic

Nikola Jovanović (Foto: Medija centar)

Pitanje novca se glasno pominjalo u drugom satu panela i preko društvene mreže Twitter, na hashtagu #blogopen, što je Nikola Jovanović ironično prokomontarisao kao potrebu da ubuduće paneli moraju da uđu u treći sat, jer je tipično da u drugom novac uvek bude pomenut, pa da pružimo šansu da čujemo šta bi bila pitanja i primedbe nakon toga.

Govoreći o različitim kriterijumima poimanja “širenja panike” i o pritvaranju građana zbog statusa na društvenoj mreži Facebook, Vukašin Obradović je postavio pitanje da li je iko od medija odgovarao zbog naslovnica na kojima “leševi plutaju”. Komentarišući potom slučaj difamacije novinarke Jelene Miletić @flynatalija, i izostanak protesta novinarske struke zbog načina na koji je vređana u nekim medijima, Obradović je zaključio da danas u Srbiji ne postoji elementarna novinarska solidarnost. Za razliku od njega, Selaković je pomenuo da ako odaberete da se zovete “Mistična dojka”, morate biti spremni da vas neko ismeje zbog toga.

Sa panela je izražen zahtev da, nakon dva meseca ćutanja pošto je ukinuta sekcija blog na portalu dnevnih novina Blic, ovaj medij dostavi autorima arhivu sa njihovim autorskim tekstovima i komentarima čitalaca, kad već nisu dobili ni pojašnjenje o razlozima za ukidanje blog platforme u celosti. O ovom problemu diskutovala je iz publike i Jelena Milić @jelenamilicceas, koja je bila jedna od autorki na Blic blogu.

Realizaciju ovog panela pomogli su Medija centar i njihov program “Građani za medije za narednih 20 godina” i Fond za otvoreno društvo.

Sledeći panel, o slobodnom pristupu Internetu i otvorenoj mreži za sve kao drugom principu Deklaracije, biće održan u septembru, nakon letnje pauze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *