Browse By

Konkurs!!!

Povodom Jesenjeg salona knjige i medija OD GUTENBERGA DO BAJTA i manifestacije BlogOpen PUIKV objavljuje

KONKURS
Edit: pojašnjenje o broju postova i dužini posta.

za post koji će biti štampan u publikaciji / zbirci koju će Poslovno udruženje izdavača i knjižara Vojvodine objaviti kao promotivnu publikaciju Salona i jesenjeg BlogOpena.

Pravo učestvovanja imaju svi stvaraoci u blogosferi sa jednim ili više svojih postova.

Propozicije konkursa koje se odnose na post-zapis-priču i autorstvo:

– da je post originalno delo autora koji učestvuje u Konkursu, napisano u bilo kojoj formi (dnevnička beleška, recenzija, kritika, proza, poezija…)
– da je objavljen na blogu zaključno sa danom 26. oktobrom 2007.
– da je pisan na srpskom, hrvatskom bošnjačkom ili crnogorskom jeziku. Može biti i na drugim jezicima, u kom slučaju je potrebno dostaviti i prevod na jedan od pomenutih jezika
– da je dužine od 100 do 14500 karaktera
– da se sadržaj posta ne odnosi na prenošenje tuđih tekstova
– autor ustupa pravo na objavljivanje dela PUIKV-u bez nadoknade.

Bloger svoj post dostavlja linkom na blog gde je tekst objavljen. Tekst može da bude potpisan pravim imenom ili nadimkom, ali obavezno nazivom bloga i njegovim URL.

Odabir postova za štampanje u publikaciji / zbirci učiniće redakcija u sastavu: Đeze Bordaš (Forum), Dragan Kojić (Gradska biblioteka Novog Sada), Zorana Malivuk (NS Panonija), Rajko Kosijer (Kairos), Mile Ivanov (Didakta), Roman Vehovec (PUIKV).

Redakcija će obezbediti neophodne lektorske i korektorske intervencije na odabradnim postovima.

Konkurs se zatvara u ponedeljak, 29. oktobra 2007 u 21:00. Spisak odabranih tekstova i linkova na njih biće objavljen 5. novembra na sajtu BlogOpena, a knjiga će biti štampana do dana održavanja BlogOpen manifestacije, 10. novembra.

Autori čiji post bude objavljen u štampanoj formi, dobiće jedan primerak publikacije / zbirke.

Vaše linkove postove i podatke (puno ime ili nadimak, naziv bloga i URL) pošaljite putem formulara za kontakt.

U polju tema napisati ZA KONKURS

0 thoughts on “Konkurs!!!”

  1. Pingback: Konkurs za blog post | Dragan Varagic Weblog
  2. Trackback: Konkurs za blog post | Dragan Varagic Weblog
  3. Pingback: Festival, konkurs i video trake at Samo malo
  4. Trackback: Festival, konkurs i video trake at Samo malo
  5. Pingback: BlogOpen Review
  6. Trackback: BlogOpen Review
  7. Pingback: Borska internet organizacija | BITNO na BlogOpen-u
  8. Trackback: Borska internet organizacija | BITNO na BlogOpen-u
  9. Pingback: BlogOpen Review | Ivanino blago
  10. Trackback: BlogOpen Review | Ivanino blago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *