Browse By

Internet troll kao oružje za hibridno ratovanje

StratCom centar  je objavio preliminarne rezultate studije “Internet trolovanje kao hibridno sredstvo ratovanja: slučaj Letonije”.

Istraživanje, koje je naručio ovaj centar, sproveo je Letonski institut za međunarodne poslove, u saradnji sa Univerzitetom Strandis Riga.

Studija se fokusira na identifikaciji organizovanog trolovanja u internet medijima i merenje njenog uticaja na javni diskurs, koristeći Letoniju kao studiju slučaja. Analizom trolovanja kao manipulativnog sredstva u kontekstu hibridnog ratovanja, studija je otkrila nekoliko novih uglova, doprinoseći diskusiji o ranjivosti uzrokovane upotrebom Interneta i medija na društvenim mrežama.

  • Kako se internet trolovanje koristi u kontekstu hibridnog ratovanja?
  • Kako se manipulatine metode trolovanja koriste za uticaj na javno mnjenje?
  • Koje grupe društva su najugroženije?
  • Kako da se identifikuje ” hibridni trol ” i koje su njegove lične karakteristike?
  • Koje su moguće strategije odbrane za ublažavanje aktivnosti trolovanja?

U istraživanju je korišćen multidisciplinarni pristup – uključujući komunikologiju, socijalnu antropologiju, političke nauke i informacione tehnologije. Urađena je ekspertska analiza da bi se razumela pojava trolovanja i njegov uticaj na percepciju javnosti.

U žargonu Interneta, trol je neko ko stvara ili pomaže da se stvori razdor na Internetu, pokretanjem rasprave ili uznemiravanjem ljudi, postavljanjem zapaljujućih, nebitnih, ili off-topic poruka u online zajednici… slučajno ili sa svesnom namerom uvođenja čitaoca u emotivnu reakciju ili da na drugi način ometa normalnu diskusiju u vezi sa temom .

 

Istraživači su analizirali komentare na najpopularnijim letonskim veb portalima (Delfi , TVnet i Apollo) kako na letonskom tako i na ruskom jeziku, a rezultate su testirali na fokus grupama. Očekuje se da će rezultati istraživanja pružiti priliku da se proceni potencijalna opasnost od trolovanja, i da će se doći do preporuke o tome kako da se ublaže efekti kada se trolovanje koristi kao alat u hibridnom ratu.

Kompletan izveštaj na engleskom jeziku će biti dostupan u septembru, a na litvanskom ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *