Browse By

Dijalog o Kosovu – javno mnjenje na Facebooku [istraživanje, Vol. 1]

Istraživački i analitički Projekat “Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu i ustavnim promenama / Dijalog o Kosovu – mišljenje javnosti na društvenim mrežama“, podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, ima za cilj da doprinese Dijalogu o Kosovu koji se već vodi kroz institucije, uvođenjem glasa javnosti koji postoji na društvenim mrežama i koji takođe ima svoju specifičnu težinu. Istraživanjem javnog mnjenja i monitoringom dijaloga izvan institucija, rasvetljava se i tumači javna online debata na temu odnosa prema Dijalogu o Kosovu, i pitanjima sudbine Kosova i Srbije.

Istraživanje online diskursa se realizuje kao interdisciplinarni monitoring i tumačenje javnih izjava (komentara na mrežama), kao i stavova, emocija, očekivanja, stremljenja i odnosa građana prema ovoj važnoj temi, u ovom određenom vremenu i kontekstu. U procesu prikupljanja i obrade podataka angažovan je tim Centra za nove medije Liber, a u tumačenju materijala i sagledavanju kroz različite prizme kvantitativnih podataka, učestvuju stalni stručni saradnici CNML.

Strategiju i superviziju istraživanja uradila je Tatjana Vehovec, izvršna direktorka CNML. Stručnu, kvalitativnu analizu daju lingvistkinja, dr Svetlana Slijepčević i sociolog, dr Aleksej Kišjuhas (docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu).

Ovo izdanje sumira period istraživanja javnog mnjenja na mrežama u periodu od 24. jula sve do 31. oktobra 2017. godine, na osnovu prikupljenih i dubinski analiziranih podataka na originalno razvijenom softveru za analitiku na društvenim mrežama, organizacije CNML.

Preuzmimte ceo izveštaj o dijalogu na mrežama za period 26. jul – 31. oktobar 2017. (pdf)

Pogledajte prezentaciju sa najvažnijim rezultatima monitoringa i istraživanja:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *