Browse By

BlogOpen akcija i reakcija #2

Nakon što se na blogu Varya Kemi pojavilo pitanje vezano za diskriminaciju potencijalnih davalaca kostne srži, kontaktirali smo predstavnike Registra; najpre dr Aleksandru Ćirić koja je na BlogOpenu u Boru predstavljala Registar, a potom i dr Zoranu Andrić.

Pitanja koja su potegnuta odnose se na eksplicitnu diskriminaciju “muškaraca koji su imali seksualni kontakt sa drugom muškom osobom” što je citat iz brošure koja objašnjava šta je Registar davalaca kostne srži, kao i na formular za prijavu u registar koji je na stranici za prijavu potencijalnog davaoca postojao u staroj formi i eksplicitnim pitanjem o homoseksualnoj orijentaciji onoga ko popunjava upitnik, dok je istovremeno na download stranici sajta Registra bilo moguće preuzeti novi formular u kojem ne postoji to pitanje.

Nakon što je pitanje diskriminacije potegnuto, u registru su uvideli da je stari formular još uvek dostupan i to je zamenjeno. Na prvo pitanje, u vezi sa brošurom, još nismo dobili konkretan odgovor, ali smo od dr Andrić dobili odgovor na pitanje koje se odnosi na to da li osobe homoseksualne orijentacije mogu biti davaoci (odgovor navodimo u celosti):

Seksualno opredeljenje nije kriterijum za prijavljivanje u Registar. Međutim, određeni oblici seksualnog ponašanja jesu razlog da osoba ne može biti davalac kostne srži. To je zbog toga što se transplantacijom kostne srži bolesniku mogu preneti neke bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom. Dakle, nije bitno da li je neko homo ili heteroseksulalac ali jeste bitno rizično seksualno ponašanje.

Veoma je važno da osobe koje žele da budu davaoci budu iskrene i same se isključe iz Registra ili od davanja ukoliko imaju saznanje da mogu preneti infekciju bolesniku.

Ukoliko prema definisanim kruiterijumima neko ne može da bude davalac kostne srži, svakako moze da pomogne tako što će informaciju o postojanju Registra proslediti dalje i podstaći druge da se prijave u Registar.

Pretpostavljamo da ovaj odgovor može značiti da je brošura odštampana u vreme kada je homoseksualnim osobama bilo nemoguće da daju krv ili se prijave u Registar te da nakon promene politike rada Instituta za transfuziju krvi (pod čijim okriljem Registar radi) nije obraćena pažnja da se to odrazi i na sadržaj brošure.

Organizatorima BlogOpena je žao što je došlo do ovog nesporazuma i drago nam je što je on rešen na način koji otklanja nedoumice.

0 thoughts on “BlogOpen akcija i reakcija #2”

  1. S. Antic says:

    Mislim da su doktori u pravu. Ako postoji bilo kakav rizik po primaoce, da ne treba uzimati koštanu srž, nije bitno koje je osoba orjentacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *