Browse By

All posts by CNM Liber

GENERISANJE KULTURE STRAHA

Ako ne čitate vesti, vi ste neinformisani. Ako čitate vesti, vi ste dezinformisani. – Mark Tven Ekstremni govor u srpskom medijskom diskursu vidljiv je na svim jezičkim nivoima: leksičkom, frazeološkom, morfosintaksičkom, stilskom. Na svim ovim jezičkim planovima dominiraju tri jaka mehanizma: dramatizacija, vulgarizacija, žargonizacija, a

SLOBODA GOVORA ILI OSLOBOĐENA MRŽNJA

Kada je migranstka kriza zapljusnula Sloveniju, realizovana je ideja koja se efiksano suprotstavila govoru mržnje na društvenim mrežama i portalima. Na blogu je počelo objavljivanje komentara, statusa i raznih tekstova o migrantima, sa ciljem da podstakne raspravu o govoru mržnje, da objasni značaj i težinu reči

No Thumbnail

Blogeri – Malopoznati fantomski Komitet

Zahvaljujući stravičnoj propagandi koja je devedesetih vođena protiv nevladinih organizacija, koje su listom proglašavane za neprijatelje društva, sistema, nacije, države i sledstveno, vođe, NVO skraćenica je postala i ostala sinonim za nešto gadno i opasno. Ostala je simbol onih koji su prizivali bombe, i onih